cổng audio ngoại vi

Cổng kết nối AUX trên loa dùng để làm gì? Cổng AUX là cổng dùng để kết nối thiết bị âm thanh ngoại vi với ôtô. Sau khi kết nối,...
x