Bluetooth

Thực tế thì Bluetooth không phải là “răng xanh” như cách dịch vui từ tiếng Anh, và liệu bạn có biết rằng biểu tượng Bluetooth cũng ẩn chứa thông tin...
x