bình nước thông minh

Bình nước chống sặc tốt và an toàn cho trẻ - Trên thị trường có rất nhiều nơi và nhiều hãng quảng báo bán bình nước cho trẻ em, nhưng...
Khi kết hợp với điện thoại thông minh, HidrateMe tự động phát sáng mỗi khi thấy cơ thể bạn cần cung cấp nước, qua đó giúp cho cơ thể bạn...
x